Commissies

Binnen de vereniging zijn verschillende commissies, die elk hun eigen taak hebben. Hier lees je welke commissies er zijn, en wat hun taken zijn. In elke commissie zit een bestuurslid.

De Coco

Dit is de Concert- en ontspanningscommissie. Ze organiseert concerten en (buitenmuzikale) activiteiten en zorgt daarbij voor de aankleding en andere materiële zaken. Ook het transport voor en na de optredens valt onder haar verantwoordelijkheid.

 

 

De Fico

De Financiële commissie zet zich ervoor in, dat de Kon.WOV financieel gezond zal blijven voor nu, en in de toekomst.

 

 

 

De Jeco

Dat is de naam van de Jeugd commissie. Die zorgt ervoor, dat alles wat te maken heeft met de VIM’s, Instappers, slagwerkgroep en (overige muziekschool)leerlingen soepel verloopt. Ze houdt zich ook bezig met de activiteiten van de jeugd binnen de hele vereniging.

 

 

De Puco

Dit is de naam van de PR- en communicatiecommissie. Deze commissie is er verantwoordelijk voor, dat de Kon.WOV zo positief mogelijk intern en extern in het nieuws komt. Zij verzorgt dus de publiciteit met betrekking tot de diverse activiteiten van de vereniging.

 

 

De Syco

Zo heet de Symfoniecommissie. Hierin worden alle mogelijke zaken besproken die voor het symfonieorkest en zijn jeugdafdeling van belang kunnen zijn. Zo maken zij bijvoorbeeld jaarlijks een muzikaal programma op het gebied van muziekkeuze, concerten en aanverwante aangelegenheden.

 

 

De Teco

Dat is de Technische commissie, ook wel de artistieke commissie. Die maakt elk jaar een programma op het gebied van muziekkeuze en zorgt voor een goede bezetting tijdens elk concert.