Missie en Visie

Harmonie

Missie

De harmonie van de Kon. WOV is een levendige harmonie, waarbij alle leden gezamenlijk, met plezier, activiteiten organiseren voor iedereen.

Visie

 • Harmonie. Zelf muziek maken is ons eerste en belangrijkste doel. Muziek maken is ontspannend, stimuleert en is gewoon leuk om te doen.
 • Levendig. Wij zijn een actieve harmonie, die zoveel mogelijk probeert mee te gaan met de ontwikkelingen in de maatschappij. De activiteiten die wij organiseren hebben een brede programmering, bevatten originele en onverwachte elementen en bieden uitdagingen voor muzikanten en toehoorders.
 • Gezamenlijk. Wij zijn een gezellige en enthousiaste harmonie, waarbij bestuur en leden aandacht hebben voor elkaar. Deze saamhorigheid stralen we uit en is de basis om met elkaar mooie muziek te maken van een zo hoog mogelijk niveau met bijbehorende kwaliteit.
 • Plezier. Het plezier in het muziek maken staat voorop. Dit plezier dient de basis te zijn, om samen met de passie voor muziek, te komen tot prestaties/doelen van een zo hoog mogelijk niveau.
 • Activiteiten. De activiteiten die wij uitvoeren worden goed voorbereid, zijn goed georganiseerd en bieden jong en oud de mogelijkheden hun muzikale en niet-muzikale vaardigheden te ontwikkelen. Leden houden zoveel mogelijk rekening met de belangen en wensen van de jeugd.
 • Iedereen. Wij zijn een toegankelijke harmonie waarbij iedereen welkom is van binnen en buiten de gemeente Winterswijk. We werken mee aan (maatschappelijke) activiteiten in de gemeente Winterswijk en (ver) daarbuiten.

Symfonie

Missie

De afdeling symfonie van de Kon. WOV richt haar inzet en activiteiten op het enthousiast, door jong en oud, repeteren en uitvoeren van voornamelijk klassieke muziek.

Visie

De afdeling symfonie heeft binnen de Kon. W.O.V. maar ook in de regio een unieke positie en wil deze positie behouden en versterken door te streven naar een toenemend muzikaal niveau en grootte van het orkest; dit wordt bereikt door:

 • Zich primair te concentreren op een klassiek repertoire maar daarbuiten zijn uitstapjes naar andere (moderne) muzieksoorten mogelijk.
 • Zich regelmatig te presenteren in de regio door het geven van, en deelnemen aan concerten en deelname aan regionale en plaatselijke activiteiten.
 • Samenwerking met andere geledingen zowel binnen de vereniging als daarbuiten.
 • Balans te brengen en te behouden in de strijkersectie en de positie van de blazerssectie vast te houden en mogelijk uit te breiden.
 • Aantrekkelijk te zijn voor de jeugd en nieuwe leden om zo de instroom te bevorderen en de jeugd voor de vereniging te behouden.
 • Continue aandacht voor de kwaliteit van de opleidingsmogelijkheden.
 • Enthousiast en in goede sfeer te werken in de repetities en waar nodig biedt de vereniging voor onderdelen uit het orkest aanvullende studiemogelijkheden.