KWOV, Jazzy women en de Anjeractie

Op maandag 15 mei aanstaande trekken leden van de KWOV door de woonwijk De Zuilenes om de jaarlijkse Anjeractie met muziek onder de aandacht te brengen. Zij geven daarmee het startsein voor de collecteweek van het Anjerfonds. Veel collectanten zullen zich weer inspannen om geld bijeen te brengen voor de cultuur en natuur in Nederland. In Winterswijk wordt gecollecteerd door muziekvereniging KWOV en het koor Jazzy Women.

In 2016 hebben in Gelderland bijna vierduizend leden van diverse verenigingen zich ingezet voor de Anjeractie. Dit leverde € 123.465,60 op.

Het Anjerfonds, onderdeel van het Prins Bernhard cultuurfonds, is voor alle culturele Winterswijkse verenigingen enorm belangrijk. Bij de aankoop van grote, dure instrumenten en uniforme kleding kan een bijdrage worden aangevraagd uit dit fonds. Zo werd het de KWOV mogelijk gemaakt om enkele jaren geleden een nieuwe paukenset aan te schaffen.

Behalve deze bijdragen is het ook lucratief voor de verenigingen om te gaan collecteren, want de helft van het door de collectant opgehaalde geld, komt direct in de kas van de vereniging. De rest wordt toegevoegd aan het budget van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland dat wordt gebruikt om bijzondere projecten in Gelderland op het gebied van cultuur en natuur mogelijk te maken. Zo neemt zustervereniging Excelsior deel aan een festival in China, mede mogelijk gemaakt door een donatie uit het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Dit alles maakt dat de KWOV en Jazzy Women deze collecte een warm hart toedragen en hopen de collectanten op uw gulle gift.